สถานีรถไฟสามเสน

ที่อยู่ : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

สถานีรถไฟสามเสน Samsen Railway Station