สถานีรถไฟสามเสน

ที่อยู่ : แขวงสามเสนใน เขตพญาไท (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สถานีรถไฟสามเสน Samsen Railway Station