สถานีรถไฟหลักสี่

ที่อยู่ : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สถานีรถไฟหลักสี่ Laksi Railway Station