สถานีรถไฟหลักสี่

ที่อยู่ : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สถานีรถไฟหลักสี่ Laksi Railway Station