สถานีรถไฟ-บางกระทุ่ม

ที่อยู่ : พิษณุโลก

สถานีรถไฟ-บางกระทุ่ม