โรงพยาบาลพญาไท 3

ที่อยู่ : แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงพยาบาลพญาไท 3 Phyathai 3 Hospital