โรงพยาบาลพระราม 9

ที่อยู่ : แขวงห้วยขวาง (กรุงเทพ-แขวง) เขตห้วยขวาง (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงพยาบาลพระราม 9 Praram 9 Hospital