โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ที่อยู่ : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง Sitabutr Bamrung School