โรงเรียนสุภาคมศึกษา

ที่อยู่ : เขตภาษีเจริญ (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ