มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ที่อยู่ : เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Rajabhat Univesity Phranakorn