โรงเรียนเพลินพัฒนา

ที่อยู่ : เขตทวีวัฒนา (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนเพลินพัฒนา Ploen Phatthana School