โรงเรียนการเรือไทย

ที่อยู่ : เขตหนองจอก (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนการเรือไทย Kan Ruea Thai School