โรงเรียนการเรือไทย

ที่อยู่ : เขตหนองจอก (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนการเรือไทย Kan Ruea Thai School