สำนักงานเขตทุ่งครุ

ที่อยู่ : เขตทุ่งครุ (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ