โรงเรียนขุมทองวิทยา

ที่อยู่ : เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

โรงเรียนขุมทองวิทยา Khoom Thong Witthaya School