โรงเรียนขุมทองวิทยา

ที่อยู่ : เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ