โรงเรียนขุมทองวิทยา

ที่อยู่ : เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนขุมทองวิทยา Khoom Thong Witthaya School