สำนักงานตำรวจสันติบาล

ที่อยู่ : เขตบางเขน กรุงเทพฯ