สำนักงานตำรวจสันติบาล

ที่อยู่ : เขตบางเขน กรุงเทพฯ

สำนักงานตำรวจสันติบาล Central Bureau Of Investigation Office