โรงเรียนจันทศิริวิทยา

ที่อยู่ : เขตหนองแขม (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนจันทศิริวิทยา Chanta Siri Witthaya School