กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

ที่อยู่ : เขตบางนา (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ Hydrographic Department