กรมอุทกศาสตร์ ทหารเรือ

ที่อยู่ : เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

กรมอุทกศาสตร์ ทหารเรือ Royal Thai Navy