กรมอุทกศาสตร์ ทหารเรือ

ที่อยู่ : เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ