โรงเรียนฉิมพลี

ที่อยู่ : เขตตลิ่งชัน (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนฉิมพลี Chimphli School