โรงเรียนฉิมพลี

ที่อยู่ : เขตตลิ่งชัน (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนฉิมพลี Chimphli School