สำนักงานบริการโทรศัพท์ มีนบุรี

ที่อยู่ : เขตมีนบุรี (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

สำนักงานบริการโทรศัพท์ มีนบุรี Telephone Service Office Of Meenburi