ศาลจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่ : ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ศาลจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Court