โรงเรียนเซนต์เทเรซ่า

ที่อยู่ : เขตหนองจอก (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนเซนต์เทเรซ่า St Theresa School