โรงเรียนดวงวิภา

ที่อยู่ : เขตบางขุนเทียน (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนดวงวิภา Duang Vipha School