สถานีตำรวจนครบาลคู่ขนานลอยฟ้า

ที่อยู่ : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

สถานีตำรวจนครบาลคู่ขนานลอยฟ้า Khukhanan Loy Fa Police Station