เรือนจำพิเศษธนบุรี

ที่อยู่ : เขตบางบอน (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

เรือนจำพิเศษธนบุรี SpecialPrisonOfThonburi