เรือนจำพิเศษธนบุรี

ที่อยู่ : เขตบางบอน (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

เรือนจำพิเศษธนบุรี SpecialPrisonOfThonburi