สำนักงานสรรพากรเขตคลองเตย

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สำนักงานสรรพากรเขตคลองเตย Office Of Tax And Revenue Of Khlong Toey Area