โรงเรียนทวีธาภิเษก

ที่อยู่ : เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โรงเรียนทวีธาภิเษก Thawithaphisek School