สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ 2

ที่อยู่ : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ 2 Office Of Tax And Revenue Area 2