โรงงานรถไฟมักกะสัน

ที่อยู่ : เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โรงงานรถไฟมักกะสัน Train Workshop Makkasun