โรงเรียนเทพกาญจนา

ที่อยู่ : เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ