กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่อยู่ : เขตพญาไท (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน Police Border Patrol Division