กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ที่อยู่ : เขตดุสิต (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล Metro Police Bureau