โรงพยาบาลคลองตัน

ที่อยู่ : แขวงบางกะปิ (ห้วยขวาง) เขตห้วยขวาง (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลคลองตัน Khlongtan Hospital