หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

ที่อยู่ : เขตพระนคร กรุงเทพฯ

หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง Army Reserve Command