หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

ที่อยู่ : เขตพระนคร กรุงเทพฯ