โรงพยาบาลธนบุรี 1

ที่อยู่ : แขวงบ้านช่างหล่อ (กรุงเทพฯ-แขวง) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลธนบุรี 1 Thonburi 1 Hospital