โรงเรียนวัดราชบพิธ

ที่อยู่ : เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โรงเรียนวัดราชบพิธ Wat Raja Bhopit School