โรงเรียนวัดราชบพิธ

ที่อยู่ : เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนวัดราชบพิธ Wat Raja Bhopit School