โรงพยาบาลบางโพ

ที่อยู่ : แขวงบางซื่อ (กรุงเทพ-แขวง) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลบางโพ Bangpo Hospital