โรงพยาบาลบางโพ

ที่อยู่ : แขวงบางซื่อ (กรุงเทพ-แขวง) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงพยาบาลบางโพ Bangpo Hospital