โรงเรียนบางบัว

ที่อยู่ : เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โรงเรียนบางบัว Bangbua School