สถานีรถไฟบางบำหรุ

ที่อยู่ : แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สถานีรถไฟบางบำหรุ Bangbamru Railway Station