สถานีรถไฟบางบำหรุ

ที่อยู่ : แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ