โรงเรียนวัดสิตาราม

ที่อยู่ : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ