โรงเรียนวัดสิตาราม

ที่อยู่ : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนวัดสิตาราม Wat Sitaram School