องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ที่อยู่ : เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก The War Of Organization