โรงเรียนปทุมคงคา

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนปทุมคงคา Pathum Khongkha School