โรงเรียนปทุมคงคา

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โรงเรียนปทุมคงคา Pathum Khongkha School