โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

ที่อยู่ : เขตสายไหม (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา Pra Thueang Thip Witthaya School