โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

ที่อยู่ : เขตสายไหม (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา Pra Thueang Thip Witthaya School