โรงพยาบาลสายไหม

ที่อยู่ : แขวงสายไหม (กรุงเทพ-แขวง) เขตสายไหม (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลสายไหม Saimai Hospital