โรงพยาบาลสายไหม

ที่อยู่ : แขวงสายไหม (กรุงเทพ-แขวง) เขตสายไหม (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงพยาบาลสายไหม Saimai Hospital