โรงเรียนผไทอุดมศึกษา

ที่อยู่ : เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โรงเรียนผไทอุดมศึกษา Patai Udom Suksa School