โรงเรียนผไทอุดมศึกษา

ที่อยู่ : เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนผไทอุดมศึกษา Patai Udom Suksa School