สถาบันโรคผิวหนังบางเขน

ที่อยู่ : แขวงอนุสาวรีย์ (กรุงเทพ-แขวง) เขตบางเขน กรุงเทพฯ

สถาบันโรคผิวหนังบางเขน Institute Of Dermatology