โรงรับจำนำกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ