โรงรับจำนำกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โรงรับจำนำกล้วยน้ำไท Khluai Nam Thai Pawnshop