ปรับสีเว็บปกติ
 

การไฟฟ้านครหลวง สามเสน

ที่อยู่ : เขตดุสิต (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง สามเสน The Metropolitan Electricity Authority the Sub-Station of Sam Sen

13.7861744803315
100.511974096298