โรงเรียนศรีอยุธยา

ที่อยู่ : เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โรงเรียนศรีอยุธยา Sri Ayudhya School