โรงเรียนศรีอยุธยา

ที่อยู่ : เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โรงเรียนศรีอยุธยา Sri Ayudhya School