คณะรัฐศาสตร์ รามคำแหง

ที่อยู่ : เขตบางกะปิ (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

คณะรัฐศาสตร์ รามคำแหง Faculty of Political Science Ramkhamhaeng University