สโมสรตำรวจ

ที่อยู่ : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สโมสรตำรวจ Royal Thai Police Sports Club