สโมสรตำรวจ

ที่อยู่ : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สโมสรตำรวจ Royal Thai Police Sports Club