ฐานทัพเรือสงขลา

ที่อยู่ : อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

ฐานทัพเรือสงขลา naval base of Songkhla