ฐานทัพเรือสงขลา

ที่อยู่ : อำเภอเมืองสงขลา สงขลา
ผู้ชม ครั้ง

ฐานทัพเรือสงขลา naval base of Songkhla